idee van Gerard Bosman

Zekerheidsinkomen

We voeren een Zekerheidsinkomen in: een hard en sluitend vangnet tegen te weinig inkomen en daarmee tegen de enorme armoede in ons rijke land. Iedereen die minder inkomen heeft dan het sociaal minimum, krijgt dat inkomen aangevuld tot dat minimum, zonder nadere voorwaarden en verplichtingen. Er geldt wel een vermogenstoets. Mensen met een inkomen onder het sociaal minimum die geen groot vermogen hebben betalen geen belasting, maar ontvangen de uitkering van de Belastingdienst.
Alle ingezetenen krijgen recht op de uitkering, behalve tijdelijke arbeidsmigranten (incl. uit de EU). De kostendelersnorm verdwijnt, maar het sociaal minimum blijft verschillen tussen alleenstaanden en samenwonende partners (niet voor andere inwonenden).
Werkenden die minder verdienen dan het sociaal minimum krijgen dat ook aangevuld.
Het Zekerheidsinkomen vervangt de bijstand, de Wajong, de ANW, de AOW en de studiefinanciering. Het betekent een enorme vereenvoudiging.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!