idee van Gerard Bosman

Werk maken van werk in het onderwijs

We maken werk van werk in het onderwijs: We verminderen de werkdruk en realiseren meer aandacht per leerling. We realiseren kleinere klassen (gemiddeld 23 leerlingen, in achterstandswijken gemiddeld 12 leerlingen) en een kleinere lestaak (max. 1/3 van de aanstelling). Er komen ook meer onderwijsassistenten (per klas tenminste één), meer vakleerkrachten (bijv. voor bewegings- en voor cultuuronderwijs) en iedere school krijgt tenminste een schoolconciërge. En er komt meer specialistische begeleiding in kader van passend onderwijs. De beloningsverschillen tussen PO en VO worden opgeheven. De beloningen worden goed concurrerend met de marktsector.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!