idee van Gerard Bosman

Werk maken van werk in de veiligheid

De veiligheidssector zit verstopt. De rechtsstaat en de toegang tot het recht komen door tekorten steeds meer in het geding. De extra banen moeten deze tekorten opheffen. We verbeteren de veiligheid, de toegang tot het recht en de werking van de rechtsketen. We zorgen onder meer voor duizenden extra wijkagenten, rechercheurs, specialisten op bijv. bestrijding van cybercriminaliteit, meer (gratis) rechtshulp en rechters, militairen, marechaussees, douaniers, maar ook voor conducteurs, toezichthouders, wijkconciërges, en inspecteurs van toezichthouders.
En we verleggen de focus. Minder op repressie/strafrecht en meer op preventie, hulp en reclassering. Daklozen, verslaafden, mensen zonder verblijfsvergunning, worden niet meer achtervolgd met boetes en opsluitingen, maar begeleid, gericht op oplossing van hun problemen.
We ontlasten de rechtspraak ook door veel procedures niet meer in eerste instantie door de rechter te laten afdoen, zoals bij echtscheidingen en schuldhulpverlening.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!