idee van Gerard Bosman

Werk maken van onderhoud en beheer

Aparte aandacht is nodig voor onderhoud en beheer. Dat is sterk verwaarloosd. We investeren daarom hier extra in, o.m. met veel extra banen. Het gaat daarbij niet alleen om infrastructuur als wegen, rails, bruggen, tunnels, dijken en waterkeringen, maar zeker ook om ICT, o.m. in gereguleerde sectoren, zoals de financiële sector. De kennis en ervaring op dit terrein bij overheden zijn in ons land bijna geheel weg geprivatiseerd. We richten een nieuw, sterk, toonaangevend ICT-expertcentrum voor de publieke sector en voor vitale publieke belangen op. Dat ook gericht is op versterking van de beveiliging en van de privacy van burgers, en ook op beter beheer en onderhoud ter voorkoming van zelf-repeterende fouten, ergerlijke missers in informatiesystemen en beveiligingslekken, die enorme schade kunnen aanrichten. En we stellen een Uitvoeringskamer in, dat onafhankelijk en openbaar adviseert en onderzoek doet vooraf en tijdens de uitvoering van grote projecten en onderhoud en beheer.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!