idee

Waterstof voor vervoer en verwarming

Fossiele brandstoffen zijn al vele decennia belangrijke energiebron in de wereld. Het gebruik heeft echter nadelen zoals eindigheid van de voorraden, uitstoot van CO2 en de vorming van NOx als bijproduct in verbrandingsmotoren. De actuele inzichten tonen aan dat het wenselijk is om het vrijkomen van deze stoffen zoveel mogelijk te beperken.
Voor het vervoer en de verwarming van leefruimten zijn er diverse alternatieven als elektrisch rijden en warmtepompen. Hieraan kleven echter diverse kanttekeningen, zoals de vraag hoe elektriciteit wordt opgewekt, de milieuvriendelijkheid van accu’s en mogelijke geluidoverlast van de ventilatoren bij warmtepompen.
Wat als we waterstof zouden gebruiken? Het gebruik als energiebron voor auto’s en verwarming is mogelijk. Het restproduct is schone waterdamp. Waterstof kan worden vervoerd en de grondstof (water) is onuitputtelijk. Duurzaam opwekken van de benodigde elektriciteit is niet plaatsgebonden en hiervoor zijn vele mogelijkheden denkbaar.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!