idee van Frans Bouwers

Waterstof: het alternatief

Er is veel bekend over de mogelijkheden om (schoon) waterstof in te zetten als alternatief voor fossiele brandstof. Zet daar versneld op in. Het kan voor een groot deel met gebruikmaking van bestaande infrastructuur en heeft sneller effect dan eindeloos wachten op de uitslag van de discussies over windmolenparken en zonneparken

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

George Hoogervorst
18 oktober 2019

Misschien is waterstof een oplossing voor brandstof luchtvaart zonder CO2 uitstoot. Elektrisch vliegen lijkt niet reëel.

Arjen van Berkum
31 oktober 2019

Dit is een prima idee. Waterstof is een goede en bruikbare bron en kan makkelijk en eenvoudig getransporteerd worden. Het scheelt ook het openbreken van hele binnensteden om daar oplaadstations van te maken. Beduidend beter alternatief dan het zwaar gesponsorde en niet altijd even effectieve elektrisch rijden.