idee van Gerard Bosman

Voorkom onnodige veetransporten en verbeter handhaving dierenwelzijn

Om onnodig transport van slachtdieren te voorkomen wordt het slachten in Nederland het uitgangspunt. Er komt een verbod op veetransporten van levende dieren die langer dan 4 uur duren.
Dierenartsen krijgen een meldplicht van misstanden en er komt ook een meldpunt voor anonieme klachten. Klokkenluiders worden beschermd en gerehabiliteerd. De NVWA wordt ook drastisch hervormd en onafhankelijk gemaakt van de minister en van de te controleren sector, opdat de cultuur van het wegkijken nu eens echt wordt aangepakt. Daarbij wordt samengewerkt met de dierenbescherming en kritische dierenartsen. Slachthuizen worden permanent gevolgd met camera’s. Opsporing en vervolging van dierenmishandeling krijgt ook meer prioriteit.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!