idee van Gerard Bosman

Versterken positie werknemers en hun vakbonden

We versterken de zeggenschap van werknemers, inclusief die bij platformbedrijven, en hun vakbonden. Werknemers krijgen instemmingsrecht bij overnames en een sterke positie bij afhandeling van faillissementen, doorstarten, fusies en overnames.
Het stakingsrecht gaan we wettelijk regelen.
We nemen maatregelen om de positie van vakbonden te versterken. Onderdelen van cao’s kunnen alleen voor leden gaan gelden, teneinde free-rider gedrag tegen te gaan. In het burgerschapsonderwijs wordt aandacht gegeven aan het belang van vakbonden en van organisatie van werknemers. Er wordt niet getornd aan de algemeenverbindendverklaring van cao’s, maar niet van vakbonden die afhankelijk zijn van werkgeversbijdragen zoals het AVV.
We versterken de positie van werknemers in het ontslagrecht. We gaan borgen dat het onderzoek bij ontslagaanvraag beter en onafhankelijker plaatsvindt, met tenminste een mondelinge hoorzitting van de werknemer en goede, gratis rechtsbijstand.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!