idee van George Hoogervorst

Steun voor onderzoek naar duurzamere (productie van) batterijen

Steun voor onderzoek naar duurzamere (productie van) batterijen.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

S. Oostenrijk
18 oktober 2019

Ik ben sowieso van mening dat het Rijk extra gerichte subsidiëring voor essentiële onderzoeksgebieden moet instellen (bovenop dat universiteiten al gesubsidieerd worden dus). De moeilijkheden bij het opslaan van de onregelmatig opwekbare hernieuwbare energie zijn inderdaad een kernprobleem bij de energietransitie. Om niet te zeggen: de crux. Veel krachtigere batterijen, die bovendien niet zelf extreem onduurzaam zijn, zijn naar de toekomst toe dan ook onmisbaar. Mee eens dus.

Henk Daalder, Pak de Wind
3 november 2019

Tenzij de voorstellen een concreet Nederlands onderzoek, dat geld nodig heeft, bedoelt, denk ik dat er al voldoende geld naar accus gaat. Elektrische auto's worden betaalbaar als de fabrikanten echt gaan concurreren, zo 2021. Dan komen steeds meer elektrische modellen op de mark., en zullen de prijzen gaan dalen - door de onderlinge concurrentie - en omdat elektrische auto's technisch simpeler zijn, en dus goedkoper om te fabriceren. Fabrikanten gaan natuurlijk ook concurreren met de duurzaamheid van hun accu's En zo laag mogelijk gebruik van conflictueze mineralen, zoals cobalt. Opslag van duurzame stroom kan verreweg het goedkoopst met kolencentrales met verplichte CCS. Dat kost nu al slechts 0,1 cent per kWh De centrales regelen terug, als er te veel duurzame stroom is En later gaan ze weer meer stroom leveren, als dat nodig is. Die CCS, CO2 afvang en fixatie in de bodem, of chemisch tot een vaste stof, hebben we in Nederland ontwikkeld. Dat kunnen we gaan exporteren, nadat we het in onze eigen centrales en staalfabrieken, petrochemie en cementfabrieken gaan toepassen.