idee van Cint Kortmann

Startersbanen

Nederland is groot geworden door migratie. Van Batavieren tot Hugenoten, telkens zorgde nieuwe bewoning voor een impuls aan de monding van de Rijn. Wereldwijd verwacht men nog 2 miljard extra mensen. Mensen uit omliggende regio’s zullen voor werk, goederen, diensten en vermaak naar de stedelijke agglomeraties trekken, dus het is niet vreemd wanneer dit deel van Europa er in de komende decennia 5 miljoen mensen bijkrijgt. Voor de opvang van de migratie is werk nodig en om allerlei redenen zal een deel van de nieuwkomers sneller een reguliere baan vinden met enige hulp.
De Melkert banen hadden als min punt dat een aantal mensen er in bleven hangen, afhankelijk werden en niet doorstroomden naar ongesubsidieerd werk. De nieuwe starters banen moeten de mensen daarom ook met scholing in de breedste zin zelfredzaam maken.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!