idee van Gerard Bosman

Schrap eigen risico en eigen bijdragen in de zorg

Nu ‘bezuinigen’ we door kosten te individualiseren: premiestijging, eigen risico, eigen bijdragen, onderbrengen van delen van noodzakelijke zorg naar de aanvullende verzekering, afschuiven zorgverlening op mantelzorgers. Dat is geen bezuiniging, geen betere kostenefficiëntie, maar lastenverschuiving van overheid naar de burger, en m.n. naar de burger die (veel of erg) ziek is. Dit laatste leidt ook tot schijnbare belangentegenstelling tussen patiënt en weinig zieke premiebetaler (‘zorgconsument’). En is de bijl aan solidariteit tussen ziek en gezond.
Veel mensen kunnen dit niet betalen en zullen daarom van hulp afzien. Door deze zorgmijding, omdat patiënten daardoor te laat goede zorg krijgen, nemen op termijn de totale kosten weer toe. Het vergroot ook de zorgongelijkheid: lage inkomens gaan aanzienlijk minder vaak naar tandarts, fysiotherapeut en specialist. In plaats van financiële prikkels moet de huisarts/wijkverpleger strenge poortwachter zijn.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

Gerwin Nijland
5 november 2019

Zeer goed idee. Eerlijk en rechtvaardig. Weer iets terug laten komen van solidariteit tussen mensen. Samen sterk en samen vormen we de gemeenschap. Stuk beschaving. Geldt overigens voor alle ideeën voor de zorg hier, die onderschrijf ik allemaal.

Lies Vellekoop
12 november 2019

In grote lijnen eens met het plan om de kosten van ziek zijn minder zwaar bij de patiënt neer te leggen. Principieel klopt het, maar NUL bijdrage is misschien niet helemaal van deze tijd. Een forse verlaging van het eigen risico (bij voorbeeld van 385 naar 100 euro per jaar) lijkt mij een goed streven. Voorts moet het pakket van de basisverzekering worden uitgebreid.