idee van Gerard Bosman

Saneer de banken! (5)

-We stellen het belang van klanten centraal bij banken met regels over minima aan kantoren, persoonlijk contact en advies, geldautomaten, etc. Dit zal ook het verlies aan werkgelegenheid, met name voor lage en middelbaar geschoolde functies, deels kunnen compenseren;
-Het moet eenvoudiger worden om van bank over te stappen – banken moeten o.m. zelfde rekeningnummer blijven gebruiken en automatische incasso’s continueren;
-Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de bank. Banken beschikken alleen over de gegevens, omdat zij een nutsfunctie hebben: het veilig en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Banken mogen betaalgegevens niet verkopen aan derden. De gedragscode waarin de omgang met betaalgegevens is geregeld, moet de bescherming van privacy voorop stellen en daartoe worden aangepast;
-Banken dragen weinig bij aan overheidsfinanciën. Banken betalen geen btw. De bankbelasting moet daarom verhoogd worden, en in EU-verband een belasting op speculatie met aandelentransacties

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!