idee van Gerard Bosman

Saneer de banken! (3)

De kosten voor de betaling-betaler van de redding van banken zijn nog steeds niet volledig terugbetaald, en de problemen in vorm van hoge private schulden bij burgers door de bankencrisis duren ook nog voort. En de banken en hun bankiers worden weer slapend en gevaarlijk rijk.
We moeten hogere buffers bij banken eisen. Banken mogen elke euro op de balans nog altijd 25 keer uitlenen. Dat is veel te riskant. De buffers moeten geleidelijk verhoogd worden naar 10% van het kapitaal. De gewogen risico-eisen moeten eveneens omhoog. Hard eigen vermogen is beter dan vermogen dat kan worden omgezet in eigen vermogen (coco’s). Wij willen daarom stoppen met de fiscale bevoordeling van coco’s – een soort converteerbare obligatieleningen waarmee banken strengere kapitaalregels kunnen omzeilen. In de risicomodellen van banken moeten harde ondergrenzen aan het kapitaal worden gesteld, de zogenaamde kapitaalvloeren.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!