idee van Gerard Bosman

Reguleer verzekeraars

Sommige verzekeraars verkeren in zwaar weer. Er mogen geen dividenden meer worden uitgekeerd als buffers onder druk staan. De Nederlandsche Bank moet hierop toezicht houden. Collectieve schadeafhandeling is slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en derivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Er moet een juridische mogelijkheid ingevoerd worden om sneller tot collectieve oplossingen te komen.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!