idee van Gerard Bosman

Reguleer arbeidsmigratie van buiten de EU (2)

We moeten tijdelijke arbeidsvergunningen afgeven en mensen voor tekortberoepen werven op bureaus in met name Afrika, met beperkte rechten op sociale zekerheid (wel zorg, geen bijstand of pensioen). Dit moet het liefst gekoppeld zijn aan opleidingsprogramma’s, terugkeerprogramma’s en een soort Marshallplan voor Afrika. Dat maakt het ook mogelijk om met succes terug te keren naar je land van herkomst en daar een beter leven op te bouwen. Dan snijdt het mes aan vele kanten. Zo bepalen we zelf wie er komen, niet de smokkelaars. Veel politici doen alsof deze oplossing niet bestaat. Ze hitsen ons liever op met moskeeverboden, boerkaverboden en Zwarte Pieten nostalgie. Ze zeggen dat de tekorten in onze verzorgingsstaat ontstaan door migranten, in plaats van fout beleid van diezelfde politici. Zij misleiden daarmee de kiezer en maken onze maatschappij kapot door mensen tegen elkaar op te zetten. Migratie is te managen, het is een kwestie van politieke wil, humaniteit en rechtvaardigheid.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

paul
10 november 2019

Het lijkt ook mij heel goed om gereguleerde migratie te bevorderen. Daarbij kan misschien ook gedacht worden aan een soort Erasmus beurs voor studenten van allerlei niveau’s voor landen waarmee overeenkomsten worden gesloten. Uitwisseling bevordert begrip en kan gevolgd worden door een meer systematische aanpak waarbij naar een goede balans gezocht wordt voor de belangen van deelnemende landen en migranten. Een samenhangend migratie- en klimaatbeleid is daarbij van groot belang.