idee van Gerard Bosman

Recycling 2.0.

Een circulaire economie vraagt veel meer dan alleen recycling. Het begint met zuiniger omgaan met grondstoffen door anders te denken over producten en productieprocessen. Is het product het beste antwoord op de behoefte en kunnen bij de productie minder of andere grondstoffen worden gebruikt? In het ontwerp van producten en diensten moet al rekening gehouden worden met hergebruik, reparatie en recycling. Er moet ook energie teruggewonnen worden uit materialen en afval storten en verbranding zonder energieterugwinning moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Veel grondstoffen zijn onttrokken aan de aarde en opgeslagen in gebouwen, infrastructuur en in producten als televisies, folders en flessen. De gebouwde omgeving kan worden gezien als een mijn, waar kostbare grondstoffen uit kunnen worden herwonnen. Materialen als papier, staal en glas worden al veel gerecycled. Maar afgedankte elektronica met veel aard- en edelmetalen nog nauwelijks.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!