idee van K. Winkens

Puntensysteem en huurderbescherming

Een puntensysteem zou deels effectief zijn binnen een bepaald segment (bijvoorbeeld van 720-1250 euro) om extreme huurstijgingen tegen te gaan. Zo zou een groep huurders beschermt worden die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar niet genoeg verdient voor het krimpende middensegment. Een voorbeeld zou het puntensysteem voor kamers zijn, waarnaast bijvoorbeeld gemeenten via lokaal maatwerk (aanvullende) eisen moeten kunnen stellen.

Pijnpunt is de bereidheid van huurders om naar een huurcommissie te stappen. De krapte op de woningmarkt maakt dat mensen woningen accepteren van twijfelachtige verhuurders. Klagen kan leiden tot dakloosheid. Naast een puntensysteem moet er daarom ook harder opgetreden worden tegen huisjesmelkers, terwijl huurders juist hardere garanties moeten krijgen wanneer zij melding maken van malafide verhuurders.

Uiteindelijk blijft dit echter een vorm van symptoombestrijding. Uitwassen in de woningmarkt blijven mogelijk door krapte.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!