idee van Gerard Bosman

Preventie verlaagt zorgkosten en verbeterd de volksgezondheid

We moeten veel meer investeren in preventie. Dat verlaagt op termijn de zorgkosten. We verhogen btw en accijnzen voor ongezonde producten en verlagen die op gezonde producten, verbieden ongezonde producten op scholen en hun terreinen, sportvelden en -clubs, kantines en zorginstellingen. Roken wordt ook op terrassen en in de openbare ruimte verboden. Bewezen effectieve programma’s tegen verslavingen en voor een gezonde leefstijl worden ondergebracht in de publiek bekostigde zorg. We stimuleren sporten, met meer sport, spel en beweging op school, en geven iedere jongere een gratis lidmaatschap van een sportclub. We nemen wettelijke maatregelen voor een veel lager percentage van vet, suiker en zout in producten, in plaats van het veel te slappe akkoord dat daarover nu is afgesproken. Kinderen die niet gevaccineerd zijn volgens het rijksvaccinatieprogramma worden niet toegelaten tot scholen en de kinderopvang. We investeren meer in onderzoek naar preventie en genezing van ernstige ziekten.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!