idee van Gerard Bosman

Meer instrumenten voor beter landschapsbeheer

In bestemmingsplannen komt de mogelijkheid om waardevolle landschappen met natuurinclusieve landbouw te beschermen naar analogie van waardevolle dorps- en stadsgebieden. Daarbij kunnen de eigenaren of beheerders subsidie krijgen.
De toegankelijkheid van natuurgebieden voor wandelaars en fietsers wordt gewaarborgd, daar waar en wanneer dat ecologisch verantwoord is. Rond steden ontwikkelen we meer groene recreatiegebieden. Waarden als stilte, nachtelijke duisternis en de weidsheid van het landschap worden beschermd. Om waardevolle, open gebieden te behouden moet bebouwing in die gebieden duurder worden. Daarom wordt een openruimteheffing ingevoerd.
De bezuinigingen op natuur van 2011 worden ongedaan gemaakt, waarbij Staatsbosbeheer weer wordt genationaliseerd. Natuur verhuist van het ministerie EZ naar een apart klimaat, natuur en milieuministerie.
Bescherming van biodiversiteit en het behoud en terugkeer van bijzondere flora en fauna krijgen meer prioriteit.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!