idee van George Hoogervorst

Macht frightful five Amazon Apple Google Facebook Microsoft beteugelen

Inzet om macht frightful five, Amazon, Apple, Alphabet (eigenaar van Google), Facebook en Microsoft te beteugelen/beheersen

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

S. Oostenrijk
18 oktober 2019

Hier moeten we inderdaad scherp op zijn. Laten we deze groep megabedrijven van de digitale tijd om te beginnen slagvaardiger belasten over hun winsten in Nederland. Onze mededingingsautoriteiten (de nationale alsook de Europese) moeten daarenboven veel kritischer worden. Verder kan de staat de ontwikkeling van tegenhangers zonder winstoogmerk van specifieke diensten ondersteunen. Daarmee zou datamijnen van persoonsgegevens ten faveure van een heel selecte tech-elite enigszins tegengegaan kunnen worden. Toch is het de vraag hoe we de macht van dit grenzeloze gezelschap kunnen breken als individueel land.

George Hoogervorst
22 oktober 2019

Dit idee over de frightful five is wel bedoeld in EU-verband