idee van Gerard Bosman

Maar arbeid goedkoper

We moeten werkgeverslasten verlagen en prikkels invoeren voor meer werk. Dat doen we door de franchise in de grondslag voor werkgeverslasten te verhogen, en dat nog meer te doen voor laaggeschoold werk. Volgens de directeur van werkgeversorganisatie AWVN is het mogelijk om hiermee zelfs 250.000 banen te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
De Ziektewet gaan we voor MKB-ondernemingen voor het eerste half jaar een collectieve verzekering van maken.
We voeren premiedifferentiatie in de WW-premies in, waarbij werkgevers die grote aantallen werknemers de WW insturen meer premie betalen.
De financiële verantwoordelijkheid voor het eerste halfjaar van de WW leggen we volledig bij werkgevers. Daarmee wordt de structurele werkgelegenheid ook vergroot, terwijl daarbij het saldo voor de overheidsfinanciën positief uitvalt. In beide gevallen worden begeleiding van werknemers en van-werk-naar-werktransities aantrekkelijk voor werkgevers.
Ontslaan wordt kostbaarder en dus ontmoedigd.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!