idee van Bas Roels

Lagere vleesconsumptie voor een betere gezondheid, milieu en klimaat

Een heffing op vlees waarvan de opbrengst wordt ingezet voor de transitie naar een circulaire landbouw, de ontwikkeling van vleesvervangers en meer ruimte op het platteland voor bijvoorbeeld natuur.

Dit in combinatie met koopkrachtreparatie lage inkomens en groente en vleesvervangers in het lage Btw-tarief.

Als de heffing getrapt oploopt, in 2030, naar ongeveer 0,40 eurocent per ons vlees (iets minder voor kip en iets meer voor rund, gemiddeld zo’n 30% prijsverhoging), conform voorspellingen van de TAPP-coalitie en CE Delft, zal de vleesconsumptie met 50% dalen.

De gezondheids- en milieueffecten zijn significant en door CE Delft en andere berekend. Er resulteren netto baten voor de overheid en de maatschappij. Vlees eten of niet blijft een vrijwillige keuze, die mogelijk/betaalbaar is, ook voor lage inkomens. Overstappen op een dieet zonder vlees wordt betaalbaar voor iedereen.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!