idee van George Hoogervorst

Inzet voor meer invloed huurders bij woningbouwcorporaties

Inzet voor meer invloed huurders bij woningbouwcorporaties zodat zij meer en beter kunnen opkomen voor belangen huurders.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!