idee van George Hoogervorst

Investeer in verbetering spoorverbinding Groningen-Bremen

Investeer om treinverbinding tussen Groningen en Bremen (de Wunderline) te verbeteren, reistijd te verlagen en dat daarmee de treinverbinding Amsterdam-Groningen-Bremen-Hamburg kwalitatief vooruitgaat. Dit leidt tot economische en sociale stimulans van ’t gebied. Is ook qua klimaat een duurzame stap.
Nu is goed moment met begrotingoverschot en rente bijna nul of negatief.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!