idee van Pia Hendriks

Handboek van de zorg in Eindhoven

Zorg moeten krijgen is een onbekende “wetenschap”. Er zou meer over terug te vinden moeten zijn.
Vorige week sprak ik een vrouw met een zwaar gehandicapte dochter en zij begon over “Handboek van de zorg”.
Ik heb het een en ander opgezocht maar realiseerde me dat dit bijhouden bijna een baan is. Heb wel inmiddels veel geleerd.
Het zou fijn zijn als hier een team mee bezig kan.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

Jan Franssen
1 november 2019

We moeten durven te kiezen hierbij hoort ook dat we durven toe te geven dat we voor een paar jaar terug verkeerde of onzorgvuldige keuzes hebben gemaakt o.a.: de Wet langer thuis wonen, was eigenlijk onnodig omdat niemand er voor koos om zo snel mogelijk in een zorginstelling te opgenomen te worden. Echter omdat de politiek uit drang en hierbij haast had om de zorg betaalbaar te houden , had de politiek uitsluitend oog voor wetenschappelijke rapporten en vooral de hierbij behorende cijfers en verloor hierbij vooral uit het oog de mens die zorg nodig had en wat hij/zij werkelijk nodig had. Het moest allemaal snel snel , want de kosten schoten de pan uit. Zorg verlenen is geen verdienmodel van 1 +1 =2, nee goede zorg verlenen kan ook betekenen 1 +1 =1 Met andere woorden we moeten als PvdA politici het aandurven toe te geven dat we fouten hebben gemaakt en dat heel wat beslissingen van de laatste tijd weer snel terug moeten draaien. we kunnen nog zo`n uitgebreid handboek schrijven , echter hoe uitgebreider dit wordt des ter verwarrend wordt het voor mensen, die door om door de bomen het bos niet meer zien. waar de burger behoefte aan hebben stoppen met een wirwar van aanbieders die continu het wiel opnieuw zitten uit te vinden en aan duidelijkheid en regelgeving, terug naar zorg en geen nieuwe administratie opbouwen, dan kan een handboek zich beperken tot een paar A viertjes