idee van Gerard Bosman

gratis kinderopvang en voorschool

Onderwijs en kinderopvang, inclusief de voorschool, worden geïntegreerd in publiek en collectief gefinancierde en georganiseerde kindercentra. Er zijn geen eigen bijdragen meer voor de kinderopvang en de voorschool, de betaling gaat geheel uit de belastingopbrengsten, net als het onderwijs. De huidige kinderopvangtoeslag kan dan vervallen, evenals het kindgebonden budget en de kinderbijslag, omdat we ook het netto inkomen substantieel verhogen en de vaste lasten fors verlaagd. De koopkracht van gezinnen tot anderhalf modaal gaat daardoor er ondanks het schrappen van deze regelingen op vooruit. Dit betekent een belangrijke vereenvoudiging, die tevens bijdraagt aan het oplossen van de armoedeval en het voorkomen van schulden bij wisselende inkomens door het toeslagenstelsel.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!