idee van Gerard Bosman

Gezondere landbouw

Antibiotica mogen alleen worden gebruikt in uitzonderingsgevallen en op individueel niveau. De NVWA moet meer inspecteren op antibioticagebruik, ook in geïmporteerd voedsel zoals kweekvis.
Er moet meer onderzoek komen naar de gevolgen van de Q-koortsepidemie en met de sector moet er een ruimhartig schadefonds komen voor alle getroffenen.
In een toekomstige zoönose-uitbraak stellen we het belang van volksgezondheid boven het economisch belang, de verantwoordelijkheid over de aanpak van een dergelijke uitbraak komt daarom direct en volledig onder het ministerie van volksgezondheid.
We verbieden het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor mens, milieu en ecosystemen, zoals neonicotinoïden. Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen wordt bevorderd. Een progressieve belasting op geïmporteerd veevoer maakt de kiloknaller extreem duur en het onbespoten appeltje goedkoop. Het gebruik van patentloze zaden en pootgoed gaan we bevorderen.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!