idee van Gerard Bosman

Flexwerk duurder maken en reguleren

Om te voorkomen dat werkgevers/opdrachtgevers van zzp-ers hun lasten deels afwentelen op de samenleving komt er een wettelijk hoog minimumtarief voor zzp-ers, inclusief premies voor verplichte collectieve publieke AOV en verplicht collectief aanvullend pensioen. De fiscale zelfstandigenaftrek verdwijnt, daarmee worden nu wel kosten van werkgevers/opdrachtgevers afgewenteld op de belastingbetalers. De Arbowet gaat dezelfde materiële bescherming geven aan zzp-ers. Met regulering van flexwerk gaan we schijnconstructies tegen en verbieden nul-urencontracten en payrollconstructies. We maken voorts een einde aan de overmatige flexibilisering van de arbeidsmarkt door flexwerk duurder te maken met differentiatie in de franchise en hogere WW-premies, een verplicht aanvullend collectief pensioen voor alle flexwerkers, het direct vanaf dag één laten ingaan van het recht op een transitievergoeding en het beperken van het recht op een collectieve ziekteverzuimregeling in het mkb tot vast werk.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!