idee van Gerard Bosman

Eerlijke prijzen en inkomens voor duurzame boeren

Het EU landbouwbeleid (nu 40% van de EU-begroting) per 2020 met hogere kwaliteitsnormen moet op de schop. Directe inkomenssteun voor boeren vervangen we door subsidies die gekoppeld zijn aan het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, natuurbehoud, gezondheid en dierenwelzijn. Ook kan een deel van het landbouwbudget worden ingezet voor innovatie om onze voedselvoorziening toekomstbestendig te maken.
Het mededingingsbeleid wordt zo aangepast dat boeren meer marktmacht krijgen ten opzichte van de voedselverwerkers en supermarktketens, onder andere met het doel een verbetering van de afzetprijzen te realiseren. Verkoop onder de kostprijs wordt verboden. We bevorderen regionale afzetcoöperaties.
We pakken hindermachten (ook diervoederindustrie, RABO) aan, opdat ze de transitie niet langer kunnen hinderen.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!