idee van Gerard Bosman

Eerlijke handel in plaats van vrijhandel

Eerlijke en duurzame handel moet volledige vrijhandel vervangen, ook in internationaal opzicht, en ook in EU-verband. De EU-verdragen moeten hierop worden aangepast.
We beoordelen handelsverdragen hierop zeer kritisch en staan geen aparte rechtssystemen hiervoor toe (geen ISDS, geen ICS). De vrijhandelsverdragen met Japan, Canada en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen voldoen daar niet aan en kunnen dus niet gesteund worden.
EU-lidstaten en regio’s in lidstaten moeten op grond van economische problemen en achterstand ontheffing kunnen krijgen van het verbod op overheidssteun aan bepaalde bedrijven of sectoren, getoetst door de Europese Commissie. Lidstaten bepalen welke sectoren publiek zijn en dus niet vallen onder de vrije mededinging.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!