idee van Bas Roels

Dutch Green Deal

Nederland is een delta en grote delen van het land grenzen aan grote wateren waar als gevolg van klimaatverandering een grote klimaatadaptatie opgave rust vanwege stijgende waterstanden. In een ruime zone langs deze grens tussen land-water gemeten behelst dit gebied zo’n 10% van Nederland. In deze zone zijn er mogelijkheden voor nature based klimaatoplossingen zoals langs rivieren, meren en kusten ruimte voor water en natuur maken om het wassende water te bergen en tegelijk natuur te herstellen en een impuls te geven aan de leefbaarheid met meer recreatieruimte.
In de praktijk van landbouwtransitie zal er ook een herverkaveling nodig zijn wat het idee doet rijzen om een instrument van een grondbank met transitiefonds op te zetten om beide te koppelen.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!