idee van Bas Roels

Deltaplan duurzaamheid voor een beter leefbaar Nederland

Vele opgaven in Nederland vragen aandacht en ruimte; de energietransitie, transitie naar circulaire landbouw, woningbouwopgave, klimaatadaptatie. Deze opgave in samenhang aanpakken zal bevorderlijk zijn voor tempo en kwaliteit van uiteindelijke maatregelen. Maar belangrijker nog is dat er een kans in schuilt om er beter uit te komen. De sleutel is om in Nederland de ruimte te zoeken om het land opnieuw in te richten en niet vast te houden aan bestaande verdelingen van het land. Het landbouw areaal is enorm en kan veel beter ingezet worden om ons met natuurlijke systemen te weren tegen de veranderingen van klimaat, met kwelders, duinen, wadden en bos. Die ook nog eens CO2 vastleggen. Met meer ruimte voor mensen om te wonen en recreëren en een veel beter en gezonder leefmilieu. Zo maken we van de transitie naar een duurzaam land iets moois voor iedereen en zal het draagvlak daarvoor makkelijker te vinden zijn. Met de natuur als bondgenoot.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

Henk Daalder, Pak de Wind
3 november 2019

Wat ik niet snap, Bas, is hoe dit ons land duurzamer maakt? Je wilt landbouwgrond gebruiken om mensen te laten wonen, OK, maar dat maakt het niet duurzamer. Wel als je daarbij voorstelt om tegelijk alle huur wachtlijsten in een paar jaar op te lossen, door met mooie, betaalbare fabrieks huizen, extra woonwijken te bouwen. Die standaardhuizen van hout, 6 x 6 x 6, zijn natuurlijk energiezuinig, klimaatneutraal. Elke gemeente een plan om de hele huurders wachtlijst + 25% te bouwen in 4 jaar. Zo kunnen we mensen meer zekerheid geven op een goed en betaalbaar huis, huur of koop, wat de laagste woon kosten oplevert. En andere landbouwgrond in het westelijk deel van ons land, gaan we langzaam prijs geven aan de zeespiegelstijging, begrijp ik. Maar hoe gaan we die zeespiegelstijging stoppen? DAT zou duurzaam zijn. Daarvoor schreef ik een universeel klimaatplan, gebaseerd op IPCC rapport SR 15 Thema: Unite Behind The Science http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2019/09/unite-behind-the-science-climate-action-plan-for-the-netherlands-with-just-transition/ Dat plan dwingt alle grote CO2 uitstoters die af te vangen Die techniek kunnen we dan vervolgens exporteren over de hele wereld. Om ook Nederland droog te houden. En een KETEN CO2 tax, om bedrijven te verleiden hun CO2 intensieve productie in Nederland te houden, incl de banen. Die keten CO2 tax dwingt bedrijven om alle CO2 uitstoot van de producten die ze in Nederland verkopen, in de prijs te verwerken. Daarnaast moet de PvdA, huishoudens de zekerheid geven dat ze niet meer worden uitgemolken als ze zelf duurzame stroom opwekken, voor eigen gebruik, met een vrijstelling van de energiebelasting. Nu betaalt een huishouden 10 cent en grote bedrijven 0,1 cent per kWh, dat is oneerlijk En we kunnen huishoudens, kiezers de zekerheid geven van betaalbare energie, door elk huishoudens de kans te geven een eigen kavel windpark te laten kopen. Met salderen kost die stroom hen slechts de kostprijs, 4 cent, de komende 25 jaar. Dat kost natuurlijk geld, maar dat kan een regering compenseren met een vliegtax van 35 EUR Omgevingspsychologen denken dat dit niveau weinig effect zal hebben op het aantal vliegvakanties Om het aantal vliegvakanties te halveren, kan wel eens tot 200 tot 500 EUR per passagier nodig zijn Bij 55 miljoen passagiers per jaar is dat 11 miljard extra belasting inkomsten. Zo geven we elkaar de zekerheid dat iedereen betaalt voor de klimaatschade die hij of zijn aanricht met vliegen, en dat we dat niet erg vinden, want vlioegvakanties zijn leuk. Bovendien is het een ruil met vrijstelling van de energiebelasting voor zelf opgewekte stroom