idee van Gerard Bosman

Bibliotheken en lezen bevorderen

In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Meer dan de helft van hen heeft het Nederlands als moedertaal. We moeten lezen bevorderen. Bibliotheken moeten gratis en gepromoot worden met taal- en leescafés, quizzen, publieke dictees e.d. We investeren in moderne bibliotheken, met moderne media en digitale toegang, die nauw samenwerken met scholen en het taalonderwijs. Bibliotheken worden leesbevorderingscentra. Iedere wijk en ieder dorp moet een fysieke, goed toegankelijke bibliotheekvoorziening hebben. Jongeren tot 25 jaar en huishoudens met inkomens tot 130% van het sociaal minimum krijgen een gratis abonnement op een onafhankelijk dagblad (al dan niet digitaal) naar keuze.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!

Reacties

George Hoogervorst
5 november 2019

"We investeren in moderne bibliotheken, met moderne media en digitale toegang" Eens