idee van Gerard Bosman

Beperken Lage Inkomens Voordeel

Het bestaande LIV (Lage Inkomens Voordeel, een loonsubsidie aan werkgevers voor banen met een laag loon) moet worden beperkt: deze blijft alleen beschikbaar voor ondernemingen met een lage winstmarge en hij wordt zo aangepast dat loonstijgingen niet worden beperkt.
De regeling wordt nu misbruikt door werkgevers (o.m. in de retail, zoals de HEMA) om lonen te verlagen, schandelijk gesteund door het AVV.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!