idee van Gert Jan Hagen

Benut de woningvoorraad veel beter

Nooit eerder hadden we in Nederland zoveel ongebruikte m2 woonruimte. Veel 1- en 2-persoonshuishoudens wonen in grote (gezin) woningen. Neem maatregelen die het makkelijker maken om
* woningen te splitsen
* door te stromen naar kleinere woningen
* kamers te verhuren
* ‘ friends’ contracten te sluiten
Dit leidt tot een veel betere benutting van de woningvoorraad en toename van goedkope huurwoningen zonder bij te bouwen. Het gaat ook sneller dan bouwen, waardoor het direct een bijdrage levert aan het inlopen van het woningtekort.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!