idee van Frans Bouwers

Belasting op data

Grote, wereldwijd opererende concerns als Google, Facebook etc. hebben veel te veel mogelijkheden om belastingbetaling te ontwijken, omdat het belastingstelsel ( belasting op winst) niet is toegesneden op deze vormen van ondernemen. Er moet een belasting komen op de data die een bedrijf in een land genereert en beheert. Je kan het zien als een soort BTW

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!