idee van Bert Veenstra

Basiszekerheid

Onze maatschappij is complex geworden. We verwerven ons inkomen (ook) steeds meer met flexwerk in plaats van een reguliere baan. Het inkomen wordt aangevuld door de overheid als het te weinig is. Met o.a. huur- en zorgtoeslag en/of kind gebonden budget. Daarnaast fiscale kortingen, allemaal ingewikkeld instrumentarium en niet toekomstvast. Daarom zouden we uit oogpunt van gelijke kansen het beste een Basisinkomen kunnen invoeren om van te leven. En daarnaast het werk doen wat je graag wilt doen of vrijwilligerswerk en/of mantelzorg. Onze sociaaldemocratische idealen voor bestaanszekerheid dichterbij brengen, goed werk, gelijke kansen en verbinding. Een PvdA voor solidariteit én rechtvaardigheid.

Wat vind jij van dit idee?


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder!